PabloX - elektrotechnika

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Templogger

Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 8
SlabéDobré 
Teplomer so záznamom na SD kartu
final
Parametre:
-meranie vonkajšej teploty, vlhkosti a osvetlenia
-meranie vnútornej teploty a vlhkosti
-záznam nameraných hodnôt na SD kartu každých 15 minút
-zobrazenie max/min hodnôt vonkajších veličín za konkrétny deň
-pred polnocou uloženie maxím/miním do osobitného súboru na SD karte
-po polnoci nulovanie max/min hodnôt
-zobrazenie na LCD 20x4 znakov s radičom HD44780 alebo kompatibilným
-jadrom je procesor ATMEGA32
Celé toto zariadenie vzniklo ako výsledok nudy počas zimných mesiacov, kedy som sa pokúšal postaviť jednoduchý teplomer s čidlom z DX za 3$. Postupne som pridával ďalšie funkcie a vzniklo z toho komplexnejšie zariadenie. Program pre procesor je napísaný v jazyku BASCOM, musel som použiť ATMEGU32 z dôvodu použitia záznamu na SD kartu. Na meranie vonkajšej teploty a vlhkosti je použité čidlo DHT22, na vnútorné meranie DHT11 ktoré je menej presné. V zapojení som použil hotové moduly s čidlami z dx.com ktoré už majú integrovaný Pull-up rezistor, v prípade použitia samotných čidiel pripojte rezistor 4k7 medzi Data a Vcc.
.
Program pre procesor verzia 1.1 - opravené meranie záporných teplôt  (poistky Lfuse=0xE4 Hfuse=0xD9)
.
Pomocou AD prevodníka sa meria aj intenzita vonkajšieho osvetlenia, na snímanie som použil fotočlánok z produkcie TESLY ktorý už asi nezoženiete, typ je WK16373. Je tu možné ale použiť napríklad článok z kalkulačky prípadne iný fotočlánok a odporovým deličom upraviť výstupné napätie tak, aby pri max osvetlení na LCD ukazovalo hodnotu okolo 100. Intenzita osvetlenia nie je v tomto prípade meraná v žiadnych jednotkách. Fotočlánok je zapojený proti zemi.
final
Základný screen
log1
Vonkajšie čidlo + fotočlánok som umiestnil do bieleho viečka od spreja do ktorého som odspodu pridal malý 12V PC ventilátor napájaný 5V. Na nasávacej strane ventilátora je nalepená novodurová trubka vysoká 3cm. Medzi ventilátorom a okrajom viečka je medzera na vyfukovanie vzduchu. Pôvodné riešenie, kedy bol senzor len v trubke bez ventilátora sa moc neosvedčilo keďže na senzore kondenzovala voda a meranie vlhkosti bolo nepresné.
senzor
Čo ma potešilo bolo to, že sa mi podarilo rozbehať záznam na SD kartu. Aktuálne namerané hodnoty sú zaznamenávané do CSV súboru <dátum>.csv každých 15min. Zaznamenané sú všetky namerané hodnoty. Pred polnocou sa vytvorí súbor <datum>.txt do ktorého sa zapíšu maximálne a minimálne namerané hodnoty vonkajších veličín a počet zápisov na kartu od posledného zapnutia zariadenia. Je potrebné použiť "klasickú" SD kartu, nie SDHC. Kartu je potrebné naformátovať na systém FAT16 (DOS).
hodnoty
hodnoty


Obsluha je pomocou dvoch tlačidiel - prvým sa prejde na zobrazenie max/min hodnôt, tu sa zobrazí max/min teplota + časový údaj kedy bola zaznamenaná, po 5s sa prejde na ďalší screen - vlhkosť, po 5s na osvetlenie a po ďalších 5s na informácie o súbore do ktorého sa zapisuje - názov, veľkosť, dátum a čas posledného zápisu do súboru, a počet zápisov od zapnutia. Potom sa automaticky prejde na hlavný screen.
Druhým tlačidlom je možné manuálne inicializovať SD kartu. Karta sa zinicializuje vždy pri zapnutí, potom každý deň o 10:40 a 21:40 aby sa zistila prípadná chyba karty.  Toto tlačidlo je potrebné stlačiť vždy, keď vyberiete kartu zo zariadenia.

Zobrazenie max/min hodnôt za konkrétny deň
log1
log3
log4
Informácie o súbore do ktorého sa aktuálne zapisuje
log5

Pri zapnutí zariadenia je potrebné na SD karte vytvoriť súbor s názvom set.txt do ktorého zapíšte na prvý riadok dátum vo formáte DD-MM-YY a na druhý riadok čas vo formáte HH:MM:SS. Z tohoto súboru sa pri zapnutí zariadenia načíta dátum a čas pre nastavenie RTC. RTC je softwarové, presnosť je daná presnosťou hodinového kryštálu 32768kHz.
set
Osadená DPS a DPS zo strany spojov (robená nažehlením toneru)
dps1

dps2
Autor: Pavol Bystričan
Posledná úprava Sobota, 18 Máj 2019 10:10