PabloX - elektrotechnika

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Pulzný regulátor

Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 10
SlabéDobré 

Tento regulátor slúži na bezstratovú reguláciu napätia el. spotrebi?om v rozsahu 0-100%. Rezistory R1,R2,R3,R4 vytvárajú z IO1A komparátor s hysteréziou a na výstupe IO1A je pravouhlé napätie. Zapojením integrátora R5,C2 medzi výstup 1 a vstup 2 IO1A dostaneme na C2 symetrické trojuholníkové napätie, ktoré sa porovnáva s jednosmerným napätím z trimra P1 na vstupe komparátora (vývod 5 a 6 IO1B). Na výstupe komparátora (výv. 7) je pravouhlé napätie, ktorého šírka je závislá od ve?kosti napätia trimra P1 a spína výkonový darlingtonový tranzistor T1. Na výstup sa zapája zá?až (žiarovka, motor?ek) . Rezistor R11,C1 tvoria filtráciu napájacieho napätia pre IO1. Napájacie napätie volíme pod?a napätia zá?aže, pri?om minimálne nap. napätie je 8V (zaru?ene pracuje IO1) a maximálne je 30V (medzné napätie IO1). Trimer P1 je dobré nahradi? potenciometrom (10 až 100K lineárny) a k nemu prispôsobi? hodnoty R5,R6,R7 tak ,aby potenciometer nemal "m?tvy" chod. Zmenou R5,C2 meníme frekvenciu impulzov. T1 je dobré osadi? na primeraný chladi?. 

 

schema
Schéma zapojenia

foto 

foto

fotoUverejnené na pôvodnej stránke 18.2.05


Posledná úprava Pondelok, 28 Apríl 2008 16:54  

Bannery

Štatistiky


TOPlist