PabloX - elektrotechnika

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Jednoduchý spínaný zdroj

Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 11
SlabéDobré 
Jednoduchý spínaný zdroj z elektroniky vybrakovanej z úspornej žiarivky
POZOR! Zariadenie je pri prevádzke galvanicky spojené so sie?ou, hrozí úraz elektrickým prúdom. So zariadením manipulujte iba ke? nie je pripojené na sie?! Autor neru?í za škody a úrazy spôsobené zariadením. 
 
Isto má každý doma nejakú tú zlú alebo rozbitú úspornú žiarivku. Najprv som si myslel, že elektronika je dobrá len na sú?iastky, no neskôr som sa na jednom webe do?ítal, ako túto elektroniku využi?.

Každá úsporka má vnútri frekven?ný meni? pracujúci na frekvencii asi 25-50kHz, ktorý zaobstaráva štart žiarivky. Po zapnutí zapnutí za?ne kmita? spätovazäbný oscilátor, ktorý najprv nažhaví vlákna trubice a potom kmitá na danej frekvencii a budí trubicu.

nakres
Takto to vyzerá zvnútra. Žltými bodkami sú ozna?ené kontakty, ktoré treba prepoji?, zelenými kondenzátor, ktorý vyletujeme a modrou tlmivka. Ja viem, že je to jasné, ale pre istotu :-)

Úprava spo?íva vo vyletovaní jedného kondíku, prepojení dvoch vývodov k trubici a namotaní potrebného po?tu závitov na tlmivku.

Po rozobratí by ste mali v úsporke nájs? malú tlmivku na feritovom E jadre. Táto tlmivka obmedzuje maximálny prúd do trubice. Na túto tlmivku namotáme drôt a tím vznikne malý transformátor pracujúci na frekvencii 25-50kHz, ktorý dokáže aj cez malé jadro prenies? dos? energie. Úprava je jasná zo schém.

schema
Takto nejako vyzerá zapojenie budi?a v bežnej úspornej žiarivke

nakres
A tu je už spomínaná úprava

Usmer?ovacie diódy použite rýchle, aby sa stíhali zaviera? pri opa?ných polvlnách. Po?et závitov na sekundárnej strane musíte ur?i? experimentálne, za?nite niekde pri 10 a postupne zvyšujte až kým Vám nebude napätie na výstupe sta?i?. Výkon, ktorý zo zdroja dostanete je ur?ený pôvodnou konštrukciou budi?a. Na tlmivke niekedy už nie je miesto pre ?alšie závity, ja som to vyriešil tak, že som drôt z pôvodnej tlmivky odmotal, zmeral jeho d?žku, vzal nejaký tenší drôt rovnakej d?žky a namotal ho na tlmivku. Smer vinutia musí by? zachovaný, inak odídu tranzistory. Musíte tiež zachova? vzduchovú medzeru medzi jadrami tlmivky.

Uverejnené na pôvodnej stránke 13.7.2006
Zdroj: https://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/usporna.htm


Posledná úprava Štvrtok, 01 Máj 2008 20:32  

Bannery

Štatistiky


TOPlist