PabloX - elektrotechnika

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

FM bezdrôtový mikrofón

Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 18
SlabéDobré 
Ve?mi jednoduchá ploštica s dosahom nieko?ko metrov. FM bezdrotovy mikrofon - PabloX

Pozor! Používanie tohoto zariadenia nie je u nás povolené, autor neru?í za škody a problémy spôsobené zariadením!

Toto zapojenie som si postavil asi pred dvoma rokmi, kedy som ho objavil a teraz som sa rozhodol ho sem zverejni?. Zapojenie pochádza z adresy https://www.belza.cz/hf/bug.htm.

Je to skôr bezdrôtový mikrofón, ke?že citlivos? mikrofónu nie je ve?ká. Jedná sa vlastne o oscilátor pracujúci v pásme FM CCIR (87-108Mhz), po nejakých úpravách sa dá preladi? aj na iný kmito?et. Dosah som dosiahol len nieko?ko metrov, je to spôsobené tým, že výkon oscilátora je malý a FM pásmo je dos? "zapratané" inými stanicami, mal som problém nájs? si vo?nú frekvenciu.

Signálom z elektretového mikrofónu sa moduluje oscilátor s tranzistorom T1. Mikrofón tiež zais?uje pre oscilátor jednosmerné predpätie. Mikrofón je typu MCE100, nemal by by? problém ho zohna?, mne fungoval aj iný typ, bol to dos? starý elektret s priemerom asi 10mm a d?žkou 15mm. Ak však použijete iný typ mikrofónu, zmerajte si napätie na R1, ak je napätie na ?om vä?šie ako 1,5V, odpor zmenšite, ak bude napätie pod 1V, odpor zvä?šite. Na mieste tranzistoru sa mi najviac osved?il BF324. Cievka L1 má 6 závitov lakovaným drôtom s priemerom 0,8mm na priemere 5mm (drôt namotajte na driek vrtáku, táto metóda je najlepšia), d?žka drôtu bola cca 12,5cm. So sú?iastkami uvedenými v schéme je oscilátor naladený na dolný koniec pásma, okolo 90Mhz Pre horný koniec navinieme len 5 závitov. Oscilátor sa ladí s?ahovaním a roz?ahovaním závitov cievky. Zapojenie som napájal napätím 3V z dvoch AA ?lánkov v sérii, odber bol asi 3mA. Ako anténu som použil 10-20cm kus drôtu. Paralelne ku zdroju by som doporu?il pripoji? kondenzátor 100pF pre zaistenie malého vnútorného odporu zdroja na pracovnom kmito?te oscilátora. Zvýši sa tým výkon a stabilita oscilátoru.

Dosky plošných spojov si môžete stiahnú? z adresy uvedenej vyššie.

schema
Schéma zapojenia

 

Zdroj: https://www.belza.cz/hf/bug.htm

Uverejnené na pôvodnej stránke 1.1.2007 

Posledná úprava Štvrtok, 01 Máj 2008 14:50  

Bannery

Štatistiky


TOPlist