PabloX - elektrotechnika

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Digitálne hodiny s budíkom

Tlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 4
SlabéDobré 
Jednoduché digitálne hodiny s mikroprocesorom obsahujúce budík. Digitálne hodiny s budíkom - PabloX
Úvod
Jedná sa o jednoduché digitálne hodiny s budíkom. V zapojení sú použité len dva integráče, IC1 je jednočipový mikroprocesor ATMEL a IC2 je posuvný register (namiesto 74LS595N som použil 74HC595N). Displeje su zapojené vďaka nedostatku vývodov jednočipu v multiplexnom režime, čo znamená, že všetky elektródy displejov sú spojené paralelne, a pripína sa iba spoločná anóda/katóda. Toto zjednodušuje i návrh DPS. Program je vyriešený tak, že je možné pripojiť displeje so spoločnou anódou i katódou, ke?ď je vývod P1.0 je pripojený na plus = katódy a keď na mínus=anódy. Presnosť hodín je vďaka programovej kalibrácii daná iba kryštálom a tie majú v dnešnej dobe kmitočet veľmi presný. Hodiny môžeme kalibrovať buď programovo, úpravou konštant Kalibrace1 a Kalibrace2 alebo jeden z kondenzátorov okolo kryštálu nahradíme kapacitným trimrom asi 47pF (ja som jeden kondík nahradil pevným 47pF a hodiny šli o čosi presnejšie). V každom prípade to zaberie dosť času. Programovo sa tiež upravuje doba pípania budíku v rozsahu 1-255s (klasicky 20s). Pri zapnutí budíku sa generuje prerušovaný tón s kmitočtom asi 1,6kHz a tiež vývod P1.1 prejde na log 0.Výstup s tónom je prúdovo posilnený tranzistorom. Na výstupe je pripojený reproduktor s impedanciu radšej väčšou ako 8ohm. Namiesto reproduktoru je možné pripojiť aj pizomenič - jeho kapacita by sa však iba nabila a negeneroval by ďalej tón, preto je k nemu paralelne pripojený odpor 1k. Ak budete pri aktivácii budíku počuť len slabé pukanie, nahraďte kondenzátor C6 odporom 1k. Stabilizátor je možné vynechať, ale pozor, napätie väčšie ako 7V procesor uršite zničí.

Ovládanie
Na ovládanie slúžia tri tlačítka. Stlačením SET sa vstupuje do nastavenia budíka, namiesto sekúnd je zobrazené "AL". Blikanie údaja signalizuje vypnutý budík. Aktivuje sa dlhým stlačením SET a taktiež sa aj vypne. Aktivuje sa tiež stlačením niektorého z nastavovacích tlačítok + alebo -. Podržaním + alebo - sa čas pričíta automaticky a postupne zrýchľuje, aby nastavovanie netrvalo dlho.Krátkym stlačením tlačítka SET sa dostaneme do menu nastavenia času. Údaj najprv bliká a stlačením SET sa bez zmeny času vracia späť do normálneho zobrazenia času. Pokiaľ dôjde k stlačeniu + alebo -, údaj prestane blikať a vynulujú sa sekundy. Ďalším stlačením SET sa nastaví nový čas. Kvôli zákmitom tlačítok občas dôjde k dvojitému stlačeniu.

Program pre jednočip
Niekoľko vecí, ktoré si môžete sami editovať, sú na začiatku zdrojového kódu a sú u nich popisky. Patria sem dve konštanty pre programové nastavenie presnosti a doba zopnutia budíku. ďalej sú tu konštanty určujúce vlastnosti tlačítkového ovládania. Počiato?ný stav hodín sa nastavuje nižšie v inicialicácii. Do zbytku kódu radšej nezasahujte.

Zdrojový kód preložený do formátu *.HEX alebo *.BIN
Súbor formátu HEX má veľkosť asi 2,5kb, po naprogramovaní má však dákych 900b.
Pozor, využitie programu pre komerčné účely bez súhlasu autora je podla autora trestné


schema
Schéma zapojenia

kat
Pripojenie displeja so spoločou katódou

foto_foto

foto


foto

foto


Zdroj: https://www.elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/hodiny1/hodiny1.html
Uverejnené na pôvodnej stránke 8.8.2005

Posledná úprava Streda, 22 Máj 2019 20:44  

Bannery

Štatistiky


TOPlist