Pulzný regulátor
Napísal Administrator   
Pondelok, 28 apríl 2008

Tento regulátor slúži na bezstratovú reguláciu napätia el. spotrebičom v rozsahu 0-100%. Rezistory R1,R2,R3,R4 vytvárajú z IO1A komparátor s hysteréziou a na výstupe IO1A je pravouhlé napätie. Zapojením integrátora R5,C2 medzi výstup 1 a vstup 2 IO1A dostaneme na C2 symetrické trojuholníkové napätie, ktoré sa porovnáva s jednosmerným napätím z trimra P1 na vstupe komparátora (vývod 5 a 6 IO1B). Na výstupe komparátora (výv. 7) je pravouhlé napätie, ktorého šírka je závislá od veľkosti napätia trimra P1 a spína výkonový darlingtonový tranzistor T1. Na výstup sa zapája záťaž (žiarovka, motorček) . Rezistor R11,C1 tvoria filtráciu napájacieho napätia pre IO1. Napájacie napätie volíme podľa napätia záťaže, pričom minimálne nap. napätie je 8V (zaručene pracuje IO1) a maximálne je 30V (medzné napätie IO1). Trimer P1 je dobré nahradiť potenciometrom (10 až 100K lineárny) a k nemu prispôsobiť hodnoty R5,R6,R7 tak ,aby potenciometer nemal "m?tvy" chod. Zmenou R5,C2 meníme frekvenciu impulzov. T1 je dobré osadiť na primeraný chladič. 

 

schema
Schéma zapojenia

foto 

foto

fotoUverejnené na pôvodnej stránke 18.2.05


Posledná úprava ( Pondelok, 28 apríl 2008 )