Stmievač pre 12V halogénové žiarovky
Napísal Administrator   
Sobota, 20 september 2008
Jednoduché zapojenie na stmievanie 12V halogénových žiaroviek
img
Nedávno som si nad pracovný stôl spravil nové osvetlenie (bolo načase, lebo z 13W úsporky ma vždy boleli oči) za 2ks halogénových žiaroviek 12V/50W. V porovnaní s úsporkou to bolo svetlo intenzívnejšie a pracovalo sa mi pri ?om lepšie. Problémom ale bolo, že žiarovky stále piekli naplno a napr. pri sedení za počítačom mi ich svetlo vadilo. Rozhodol som sa teda postaviť regulátor, ktorého konštrukciu popíšem na nasledujúcich riadkoch vrátane mechanickej konštrukcie.

Na adrese http://www.hw.cz som našiel jednoduché zapojenie regulátora pracujúceho na princípe pulzne-šírkovej modulácie (klasické lineárne riadenie neprichádza do úvahy, straty by boli obrovské). Pôvodné zapojenie bolo navrhnuté pre prúd 16A ale keďže mne bohate stačil prúd 10A tak som zapojenie trošku upravil. Zmena sa týka hlavne výkonovej časti, kde som pôvodné 2ks tranzistorov TIP132 (max 8A) vymenil za jeden TIP142 (max 10A) takže mi odpadli 2ks výkonových rezistorov a jeden tranzistor. Odber dvoch 50W halogénových žiaroviek je niečo cez 8A takže TIP142 to zvládne. 
Na usmernenie je vhodné použiť mostík na minimálny prúd 10A, vhodná je tzv. kocka, ktorá sa jednoducho upevní na chladič. 
Na napájanie som použil PC ATX zdroj, ktorý (pokiaľ ho budete chcieť použiť) je potrebné upraviť nasledovne:

Na napájanie budete potrebovať len vetvu +12V, vodiče pre ostatné napätia môžete vyletovať (aj tak by iba zavadzali). Poznačte si, na ktoré miesta viedli vodiče vetvy +12V (žlté), zem (čierne) a vodič PS-ON (zelený), ktorý po spojení so zemou (čiernym) zapne zdroj. Na vetvu +5V pripojte rezistor s odporom aspoň 10-15ohm. Vodiče na 12V musíte dostatočne prúdovo dimenzovať (pôvodné vodiče nestačili) na prúd aspoň 10A (pri 2x50W halogénkach). Regulátor sa mi podarilo vtesnať primo do vnútra zdroja, potenciometer s vypínačom, ktorý spína zdroj (uzemnením vodiča PS-ON) a LEDka sú umiestnené do osobitnej krabičky mimo zdroja.
 
 
Kto by chcel aj popis ako zapojenie pracuje, tu je preložený z vyššie uvedenej stránky:

Zapojenie je podobné zapojeniu monostabilného klopného obvodu, ale chýba vstup spúšťania. Spúšťanie je odvodené od napäťia časovancieho kondenzátora C2. To znamená, že v prvej fázi je na vstupu TRIG(2) napätie menšie ako 1/3 Ucc, preto je výstup preklopený do úrovne H a kondenzátor C2 sa začne cez R1, P1 a R2 nabíjať. Keč napätie na kondenzátore dosiahne 2/3 Ucc, preklopí sa výstup do úrovne L a C2 sa bude vybíjať cez R2, P1 a IO1. Tento cyklus sa neustále opakuje. Frekvencia opakovacieho cyklu je určená R1, R2, P1 a C2. S hodnotami súčiastok, ktoré su uvedené v schéme obdržíme na výstupe impulzy s dĺžkou 0,5ms a medzery medzi týmito impulzami sú 10uS až 0,1ms.

Medzi rezistormi R1 a R2 je zapojený lineárny potenciometer P1. Spodná časť potenciometru je premostená diódou D1. Ak je bežec potenciometra u horného konca dráhy, je kondenzátor C2 nabíjaný rýchlo cez rezistory R1, R2 a diódu D1. Výstupným signálom z IO1 je iba krátky signál úrovne H a dlhý signál úrovne L, tým je koncový tranzistor väčšinu času v nevodivom stave a napätie na záťaži je minimálne. Pri otočení potenciometra do dolnej polohy je kondenzátor C2 nabíjaný pomaly cez rezistory R1, R2 a potenciometer P1 a rýchlo vybíjaný cez rezistor R2. Výstupný signál IO1 je väčšinu času na úrovni H, čiže napätie na záťaži je takmer plné napájacie napätie.
 
schema zapojenia  
Schéma zapojenia regulátora (kliknite pre zväčšenie)

regulator
Doska regulátora (LED dióda nie je osadená) ešte s nezmenšeným chladičom
 
foto  
Mechanické prevedenie - držiaky sú vyrobené z hrubšieho medeného drôtu, ten slúži zárove? aj ako prívod k halogénovým žiarovkám (na drôty je vhodné natiahnúť teflónovú bužírku aby náhodou nedošlo k skratu). K žiarovke sú drôty pripevnené pomocou vnútorností získaných z "čokoládiek" (alebo ako to presne nazvať), na druhej strane je kus hrubšieho cuprextitu na ktorý sú drôty naletované. 

foto
V prevádzke na poličke (ešte bez izolácie na prívodoch)
 
foto
 Svit pri nastavení regulátoru na minimum

foto
Upravený PC zdroj so vstavaným regulátorom dovnútra. Pokiaľ to budete realizovať, nezabúdajte, že v zdroji sa nachádza nebezpečné napätie a regulátor je potrebné upevniť tak, aby sa žiadna jeho vodivá časť (napr. chladič tranzistora) nedotýkala s inou vodivou časťou zdroja. Vodiče na 12V je potrebné dostatočne prúdovo dimenzovať. Vetvu +5V je dobré zaťažiť rezistorom aspoň 10-15ohm.

foto
Ešte jeden pohľad na regulátor vstavaný do zdroja...

foto
"Diaľkové" ovládanie regulátora. PC zdroj si môže hučať niekde pod stolom a reguujete ho na diaľku.


Zapojenie bolo prebrané zo stránky http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1804-Stmivac-pro-12V-halogenove-zarovky.html
Posledná úprava ( Pondelok, 15 marec 2010 )